Thông báo về việc nộp hồ sơ thuyết minh dự thi vòng 1 NUCE-InTech 2021

Ban tổ chức cuộc thi ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên NUCE-InTech 2021 thông báo về lịch nộp hồ sơ thuyết minh dự thi vòng 1 NUCE-InTech 2021 của các nhóm như sau:

A. Hồ sơ thuyết minh gồm:

  1. Bản thuyết minh ý tưởng (Phụ lục 1).
  2. Bản thuyết trình của nhóm được trình bày bằng Video clip không quá 02 phút (Phụ lục 2);
  3. Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video clip (nếu có).

B. Hình thức gửi hồ sơ:

Hồ sơ thuyết minh được gửi bằng file mềm đã nén về địa chỉ: svncst@nuce.edu.vn

Cách thức ghi tên file: TÊN VIẾT TẮT CỦA KHOA_NICKNAME NHÓM

Ví dụ: KTQH_BRIOS, XD_BTM,…

C. Thời hạn nộp hồ sơ:

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ của Ban tổ chức là hết ngày 20/8/2021.

Thuyet minh Nuce InTech 2021- phụ lục 1 Thuyet minh Nuce InTech 2021-phụ lục 2