Thông báo viết bài tham dự Hội thảo “Sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng”

Hội thảo “Sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng” do Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phối hợp với các thanhv viên Mạng kiểm định chất lượng CTXD Việt Nam.

Hội thảo là nơi thảo luận, trao đổi về công tác thiết kế, thi công, thí nghiệm, kiểm định, quy chuẩn, tiêu chuẩn… đối với vật liệu không nung trong các công trình xây dựng.

Thời gian tổ chức hội thảo: Dự kiến ngày 24/4/2020, tại Hà Nội

Thu moi tham luan hoi thao – Su dung VL khong nung