Bộ Giáo dục và Đào tạo thưởng bài báo quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ GD&ĐT đã có Quyết định số 4904/QĐ-BGDĐT về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020.

Theo đánh giá chung của Vụ KHCN&MT – Bộ GD&ĐT: So với năm 2019, trong năm 2020 khối 34 cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ GD&ĐT đạt mức tăng trưởng chung khoảng 40% về số lượng bài. Chỉ có 01 đơn vị có số bài giảm so với năm 2019, còn lại đều tăng, trong đó có một số đơn vị tăng rất cao như Trường Đại học Kinh tế Tp HCM (82 -> 224), Trường Đại học Xây dựng (51 -> 116), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (30 -> 101). Có 15/34 đơn vị đạt trên 100 bài và khoảng cách về số lượng công bố giữa các nhóm trường ngày càng lớn.

Như vậy, năm 2020, Trường Đại học Xây dựng có 116 bài báo quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, SCI, SCIE đứng thứ 12 trên tổng số 34 trường thuộc Bộ GD&ĐT, với tổng mức thưởng là 358 triệu đồng. Kết quả này đánh dấu sự phát triển mạnh của Nhà trường trong năm qua, về số lượng tăng khoảng 2,3 lần, về thứ hạng tăng từ hạng 16 lên hạng 12.

Nếu xét trên tổng số công bố quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus, năm 2020, Trường ĐHXD đạt khoảng 210 bài, tăng hơn 2 lần so với năm 2019. Đây là nỗ lực rất lớn của tập thể cán bộ giảng viên Trường ta trong quá trình hội nhập quốc tế.