Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trao Giải thưởng “Bài báo xuất sắc– Best paper award” năm 2020-2021

Giải thưởng “Bài báo xuất sắc– Best paper award” được Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức thường niên nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong Nhà trường, đồng thời để vinh danh các giảng viên có các công bố quốc tế xuất sắc trong năm học. Đối tượng tham gia xét thưởng là các nhóm tác giả thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus. Các bài báo tham gia xét thưởng được đánh giá theo ba tiêu chí: (1) Số trích dẫn của bài báo theo dữ liệu Scopus; (2) hệ số Impact Factor của tạp chí và (3) số lượng bài báo ISI/Scopus của tác giả là cán bộ cơ hữu của Nhà trường trong năm học. Số tiền thưởng cho bài báo xuất sắc nhất là 50.000.000 đồng do Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (CCU) tài trợ.

Công bố Giải thưởng “Bài báo xuất sắc năm học 2020-2021”

Năm học 2020-2021, hơn 300 bài báo ISI/Scopus của các nhóm tác giả thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã được Ban tổ chức xem xét và chấm điểm dựa trên ba tiêu chí đánh giá. Kết quả bài báo xuất sắc nhất năm học 2020-2021 đã thuộc bài báo: “A hybrid model for predicting the axial compression capacity of square concrete-filled steel tubular columns” được đăng trên tạp chí: “Engineering with Computers”.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng Ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã đạt được những thành tựu KHCN đáng tự hào. Quy mô các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, bộ ngành, tỉnh thành phố và hợp tác quốc tế tăng trưởng mạnh trong thời gian qua. Đây là các nhiệm vụ khoa học công nghệ quan trọng, có tính thực tiễn cao, quy mô lớn, được Nhà nước và các Bộ đặt hàng nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách của xã hội. Kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài đã được chuyển giao ứng dụng thành công trong thực tế, đáp ứng tốt các nhu cầu mà các nhiệm vụ đề ra và được hội đồng đánh giá cao. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng các công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. Đến nay, mỗi năm nhà trường có hơn 200 bài đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus. Theo số liệu công bố của Vụ Giáo dục đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo, so với các cơ sở giáo dục đại học và của cả nước, tốc độ tăng trưởng bài báo quốc tế ISI/SCOPUS của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cao gấp hơn hai lần tỉ lệ của các cơ sở giáo dục đại học và gấp hơn 3 lần tỉ lệ của cả nước. Những thành tựu trên đã góp phần khẳng định thương hiệu và uy tín của nhà trường, góp phần giữ vững vị thế là một trường Đại học hàng đầu trong lĩnh vực Xây dựng ở Việt Nam, qua đó từng bước cải thiện và gia tăng thứ hạng của Trường trên các bảng xếp hạng đại học trong nước và quốc tế.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội