Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trao Giải thưởng Bài báo xuất sắc – The Best paper award năm 2021-2022

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nhất là đẩy mạnh công bố quốc tế của cán bộ giảng viên Trường ĐHXD Hà Nội, cũng như để biểu dương các công bố quốc tế có chất lượng , từ năm học 2020-2021 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã triển khai tổ chức giải thưởng thường niên cho các bài báo quốc tế ISI/Scopus có hệ số ảnh hưởng tốt nhất – còn gọi là Giải thưởng bài báo xuất sắc nhất.

Ngày 31/5/2022, Nhà trường đã có Thông báo số 332 về việc tổ chức Giải thưởng bài báo xuất sắc nhất năm 2021-2022.  Đối tượng tham gia xét thưởng là các nhóm tác giả thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có bài báo được xuất bản (tính theo thời điểm online) từ ngày 1/1/2021 tới 30/6/2022; bài báo xét thưởng có tác giả chính là cán bộ cơ hữu của Trường. Số tiền thưởng cho bài báo xuất sắc nhất là 50.000.000 đồng do Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (CCU) tài trợ.

Công bố Giải thưởng “Bài báo xuất sắc năm học 2021-2022”

Từ hơn 300 bài báo ISI/Scopus trong năm 2021-2022 của các nhóm tác giả thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Ban tổ chức đã xem xét và chấm điểm dựa trên ba tiêu chí: (1) Số trích dẫn của bài báo theo dữ liệu Scopus; (2) hệ số Impact Factor của tạp chí và (3) số lượng bài báo ISI/Scopus của tác giả là cán bộ cơ hữu của Nhà trường trong năm học.

Qua phân tích tổng hợp các tiêu chí, Ban tổ chức đã chọn ra danh mục rút gọn gồm 03 bài báo:
– Bài thứ nhất về cơ học của nhóm tác giả Trần Hữu Quốc, Vũ Văn Thẩm, Trần Minh Tú đến từ Bộ môn Sức bền Vật liệu
– Bài thứ hai về môi trường nước của nhóm tác giả Đinh Viết Cường đến từ Bộ môn Cấp thoát nước
– Bài thứ ba về vật liệu xây dựng của nhóm tác giả Nguyễn Hùng Phong, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Công Thắng đến từ Bộ môn Công trình BTCT và Bộ môn VLXD.

Kết quả chung cuộc, Giải thưởng bài báo xuất sắc nhất năm 2021-2022 đã thuộc về bài báo “Active vibration control of a piezoelectric functionally graded carbon nanotube-reinforced spherical shell panel” được đăng trên tạp chí: “Acta Mechanica” của nhóm tác giả: PGS.TS Trần Hữu Quốc, TS. Vũ Văn Thẩm và GS.TS Trần Minh Tú đến từ Bộ môn Sức bền Vật liệu – Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Đại diện Trường ĐHXD Hà Nội và Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng trao giải thưởng

Nhóm tác giả: PGS.TS Trần Hữu Quốc, TS. Vũ Văn Thẩm và GS.TS Trần Minh Tú

Nhóm tác giả có bài báo đạt giải lần này cũng chính là 1 trong 5 nhóm nghiên cứu mạnh của Nhà trường mới thành lập từ đầu năm 2022 do GS.TS Trần Minh Tú là trưởng nhóm. Trong năm học 2021-2022 riêng 3 tác giả đã có hơn 20 công bố quốc tế, đạt điểm gần như tối đa ở tiêu chí số 1 và 3.