• Trang chủ
  • Tin tức
  • Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xếp thứ 10 về công bố quốc tế và thứ 02 về sáng chế, giải pháp hữu ích năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xếp thứ 10 về công bố quốc tế và thứ 02 về sáng chế, giải pháp hữu ích năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 02 tháng 02 năm 2024, Bộ GD&ĐT đã có Quyết định số 495/QĐ-BGDĐT về việc thưởng cho công bố khoa học có giá trị, sáng chế, giải pháp hữu ích và giống cây trồng năm 2023.

Trong năm 2023, Trường Đại học xây dựng Hà Nội đã có 70 bài báo được đăng nằm trong danh mục WoS Q1-Q2, có tác giả chính ghi tên Trường. Nhà trường xếp thứ 10 trong tổng số 32 trường.

Về số lượng các bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích trong năm 2023, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có 03 bằng độc quyền sáng chế và 03 bằng độc quyền GPHI nằm trong danh sách được thưởng, xuất sắc đứng thứ 2 chỉ sau Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Việc xét thưởng đã tạo động lực cũng như nền tảng cho nhà trường cũng như các cán bộ, giảng viên tiếp tục phát triển và cống hiến hết mình cho sự nghiệp khoa học và công nghệ.

495QDBGDDTsigned-3189656