Buổi làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Ngày 2-12, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đoàn giám sát do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ năm 2022 và Luật Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực phát triển đô thị tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. 

Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ, Luật Khoa học và Công nghệ, những năm qua, Trường Đại học Xây Hà Nội dựng đã thực hiện với 3 nhóm vấn đề chính: Đào tạo gắn với thị trường lao động, nghiên cứu ứng dụng khoa học – công nghệ; hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực đạt trình độ nghiên cứu ngang tầm khu vực và quốc tế.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội dựng cũng đẩy mạnh hoạt động khoa học – công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Trong giai đoạn 2016-2022, nhà trường đã và đang thực hiện 30 đề tài cấp quốc gia; 47 dự án hợp tác quốc tế; 227 nhiệm vụ khoa học cấp bộ và tương đương; 14 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố, trong đó chủ yếu là giải quyết các nhiệm vụ của thành phố Hà Nội.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Ngoài ra, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có 764 đề tài cấp trường và 333 đề tài cấp trường trọng điểm; thực hiện tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Trong 5 năm qua, toàn trường có 4 bằng độc quyền sáng chế và 6 giải pháp hữu ích…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trường Đại học Xây dựng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) thông qua việc chọn các nhóm vấn đề, giải pháp thực hiện. Công tác đào tạo của trường luôn gắn với thực tiễn, đẩy mạnh hợp tác khoa học với các bộ, ngành, viện nghiên cứu…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn mong muốn, Trường Đại học Xây dựng tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng về khoa học – công nghệ để thực hiện tốt 2 mục tiêu trong đào tạo, đó là đào tạo đi liền với thực tiễn và gắn với sự phát triển của đất nước, Thủ đô. Nhà trường cũng cần chủ động bám sát các chương trình lớn của thành phố, phát huy thế mạnh trong nghiên cứu khoa học của sinh viên để việc nghiên cứu gắn nhiều hơn nữa với sự phát triển của Thủ đô, nhất là trong quy hoạch, kiến trúc, giao thông; công tác giám sát, tư vấn, phản biện các chương trình lớn của thành phố…

Nguồn: Hanoimoi.com.vn