Kế hoạch vòng chung kết cuộc thi NUCE-INTECH 2021

I. THÔNG TIN CHUNG

– Triển khai Vòng chung kết cuộc thi ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên NUCE-InTech 2021 theo hình thức trực tuyến sử dụng phần mềm Zoom Cloud Meetings (ZCM);

– Ban Tổ chức triển khai các khóa đào tạo hỗ trợ các nhóm kiến thức chung về khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, triển khai dự án kinh doanh, hiện thực hóa ý tưởng, khả năng thuyết trình,…với sự tham gia của các chuyên gia về khởi nghiệp ĐMST. Các nhóm dự thi hoàn thiện các ý tưởng về mặt chuyên môn dựa trên sự hỗ trợ của các Khoa;

– Nhóm dự thi hoàn thiện ý tưởng, chuẩn bị file thuyết trình ý tưởng bằng Power Point và video clip (tối đa 3 phút), trưng bày sản phẩm (nếu có);

– Tổ chức thi vòng bình chọn qua Fanpage và Chung kết cuộc thi lựa chọn các dự án xuất sắc tham gia các cuộc thi cấp cao hơn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

  1. Các nội dung Vòng chung kết
STTNội dung Thời gian

(Dự kiến)

Thực hiện

1.

Hoàn thiện các ý tưởng về mặt chuyên môn, sản phẩm mẫu27/9 – 15/10Các khoa có nhóm sinh viên tham dự hỗ trợ hoàn thiện các ý tưởng về mặt chuyên môn – kỹ thuật để nâng cao tính khả thi

2.

Các nội dung đào tạo:

– Mô hình kinh doanh – kỹ năng thuyết trình

– Kỹ năng truyền thông dự án

– Kỹ năng tiếp cận thị trường, xây dựng kế hoạch tài chính,…

04/10 – 12/10– BTC liên hệ chuyên gia, xây dựng kế hoạch và thời gian đào tạo

– Hình thức trực tuyến qua Zoom

3.

Vòng bình chọn:

– Các nhóm chuẩn bị 01 Clip (tối đa 3 phút) giới thiệu về sản phẩm và ý tưởng để tham gia bình chọn.

18/10 – 22/10

Deadline nhận video: 16h30 ngày 17/10/2021

– Thực hiện trên Fanpage của chương trình, đánh giá thông qua lượng tương tác (Like, share các bài viết),

– Kết quả được đánh giá bằng giải thưởng phụ và được công bố trong buổi chung kết.

4.

Chung kết cuộc thi:

– Hồ sơ thi chung kết: thuyết minh dự án, slide trình chiếu và video (tối đa 3 phút) giới thiệu dự án.

– Các dự án thuyết trình nội dung dự án và giới thiệu/trải nghiệm sản phẩm (nếu có) trước BGK

Dự kiến 8h00 thứ 7, 23/10/2021

 

Deadline gửi hồ sơ: 16h30 ngày 21/10/2021

Mỗi dự án có 5 phút để trình bày ý tưởng và 10 phút để trao đổi, trả lời các câu hỏi của BGK
  1. Ươm tạo các dự án khởi nghiệp sau cuộc thi

Sau khi kết thúc cuộc thi, các dự án/ ý tưởng xuất sắc được lựa chọn để tham gia các cuộc thi cấp cao hơn;

– Các dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao sẽ được Nhà trường hỗ trợ tiếp cận doanh nghiệp và các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm.

 III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

– Ban Tổ chức hoàn thiện kế hoạch, cách thức tổ chức Vòng chung kết; liên hệ các chuyên gia đào tạo cho các nhóm tham dự vòng chung kết; mời chuyên gia tham gia Ban Giám khảo chung kết cuộc thi. Triển khai thực hiện các nội dung của Vòng chung kết và Ươm tạo các dự án khởi nghiệp sau cuộc thi;

– Đơn vị đồng hành: NUCE-Tech, AMES Hodling và Markus Agency: hỗ trợ công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng và kiến thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho các nhóm tham gia vòng chung kết và ươm tạo các dự án khởi nghiệp sau cuộc thi;

– Các nhóm dự án/ý tưởng tham gia vòng chung kết cần đảm bảo các yêu cầu và quy định của Ban Tổ chức. Các nhóm chịu trách nhiệm về tính sở hữu và các thông tin về sản phẩm, ý tưởng của mình; chịu trách nhiệm về các trường hợp tranh chấp bản quyền phát sinh sau cuộc thi.

BAN TỔ CHỨC