• Trang chủ
  • NCKH Sinh viên
  • HUCE-InTech 2023
  • Kết quả họp Hội đồng Giám khảo vòng Sơ loại Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên Trường ĐH Xây dựng Hà Nội 2023 – HUCE-InTech 2023

Kết quả họp Hội đồng Giám khảo vòng Sơ loại Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên Trường ĐH Xây dựng Hà Nội 2023 – HUCE-InTech 2023

Căn cứ Thông báo ngày 18/9/2023 của Nhà trường về việc tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên năm 2023, HUCE-InTech 2023;

Căn cứ Kết quả đánh giá của Hội đồng Giám khảo vòng sơ loại của Cuộc thi vào ngày 22/11/2023;

Nhà trường thông báo đến các đơn vị và các nhóm sinh viên danh sách 10 ý tưởng xuất sắc được lựa chọn tham dự vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2023 (danh sách kèm theo).

Đề nghị các khoa, ban quan tâm, hỗ trợ về mặt chuyên môn để các nhóm tham dự vòng chung kết đạt kết quả tốt nhất.

HuceIntech 2023 - Danh muc 10 y tuong vao vong Chung ket