Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên, HUCE-Intech 2023

     Với mục đích khơi dậy tiềm năng, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên hướng tới việc tạo ra các ý tưởng và sản phẩm thiết thực, các giải pháp quản lý đổi mới sáng tạo có tiềm năng khởi nghiệp gắn liền với thực tế và nhu cầu từ các doanh nghiệp; Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp tham gia; kết nối thị trường, quỹ đầu tư, tài trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo, hướng dẫn hoàn thiện dự án, mô hình kinh doanh, kỹ năng thuyết trình ý tưởng  khởi nghiệp. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp Sinh viên năm 2023 – HUCE Innovation and Technology 2023, viết tắt là HUCE-InTech 2023.

Cuộc thi gồm 2 vòng:

– Vòng Sơ loại: Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp, dự án sáng tạo: Được thực hiện trên nền tảng số tại địa chỉ: https://vitanedu.com/contest/y-tuong-sang-tao-va-khoi-nghiep-sinh-vien-huce-intech-2023-1143

Mẫu thuyết minh tham dự

– Vòng Chung kết: Trực tiếp tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Kế hoạch tổ chức chi tiết tại file đính kèm

Thông báo HUCE-InTECH 2023 - Final-25-9 - gui cac don vi