• Trang chủ
  • NCKH Sinh viên
  • HUCE-InTech 2023
  • Thông báo kết quả cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2023 (HUCE-Intech 2023)

Thông báo kết quả cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2023 (HUCE-Intech 2023)

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo kết quả cuộc thi “Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường ĐHXDHN năm 2023″ HUCE -INTECH 2023 như sau:

– 01 giải Nhất, với mức thưởng là 30.000.000 đồng;

– 01 giải Nhì, với mức thưởng là 20.000.000 đồng;

– 01 giải Ba, với mức thưởng là 10.000.000 đồng;

– 02 giải Khuyến khích, với mức thưởng là 2.000.000 đồng/giải;

Danh sách nhóm sinh viên có ý tưởng đạt giải cuộc thi trong file đính kèm:

Quyet dinh khen thưởng HUCE-Intech 2023-3