• Trang chủ
  • NCKH Sinh viên
  • HUCE-Intech 2022
  • Thông báo tổ chức Vòng chung khảo Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – HUCE-InTech 2022

Thông báo tổ chức Vòng chung khảo Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – HUCE-InTech 2022

Ban tổ chức Cuộc thi gửi các đơn vị trong Trường và các nhóm sinh viên kế hoạch tổ chức Vòng chung khảo Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – HUCE-InTech 2022, cụ thể như sau:

– Trước ngày 31/12/2022: Các nhóm sinh viên hoàn thiện ý tưởng dự thi và gửi hồ sơ bao gồm 01 Bản cập nhật thuyết minh ý tưởng và 01 VideoClip (thời lượng khoảng 1 phút) về cho Ban tổ chức Giải thưởng theo địa chỉ email svncst@huce.edu.vn. Bản giấy Thuyết minh ý tưởng gửi về phòng Khoa học và Công nghệ (Phòng 309-A1).
– Ban tổ chức Giải thưởng lập hội đồng Ban giám khảo, thành viên hội đồng là các chuyên gia trong và ngoài trường trong lĩnh vực khởi nghiệp. Vòng chung khảo được tổ chức trong tháng 01/2023.

 Căn cứ kết quả Vòng chung khảo, Nhà trường sẽ chọn ra 1-2 nhóm xuất sắc tham dự Cuộc thi SV-StartUp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề nghị các nhóm dự án/ý tưởng tham gia vòng chung khảo thực hiện theo kế hoạch trên.
Kính đề nghị các Khoa/Ban có sinh viên tham dự vòng chung kết quan tâm, tạo điều kiện để các sinh viên hoàn thành tốt cuộc thi.Các nhóm tham gia có thể tham khảo nội dung Video tham dự cuộc thi của các đội tham dự cuộc thi HUCE-Intech 2021 ở kênh youtube của Giải thưởng tại địa chỉ: https://www.youtube.com/@sinhviennghiencuusangtaohx1249

Các nhóm dự án/ý tưởng tham gia vòng chung kết cần đảm bảo các yêu cầu và quy định của Ban Tổ chức. Các nhóm chịu trách nhiệm về tính sở hữu và các thông tin về sản phẩm, ý tưởng của mình; chịu trách nhiệm về các trường hợp tranh chấp bản quyền phát sinh sau cuộc thi.
Trân trọng!