• Trang chủ
  • NCKH Sinh viên
  • HUCE-Intech 2022
  • Thông báo: V/v nộp hồ sơ thuyết minh vòng Sơ loại cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – HUCE-InTech 2022

Thông báo: V/v nộp hồ sơ thuyết minh vòng Sơ loại cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – HUCE-InTech 2022

Ban tổ chức cuộc thi ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – HUCE-InTech 2022 thông báo thời hạn nộp hồ sơ thuyết minh vòng Sơ loại cuộc thi của các nhóm như sau:

A. Hồ sơ thuyết minh gồm:

  1. Bản thuyết minh ý tưởng (Phụ lục đính kèm).
  2. Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video clip (nếu có).

B. Hình thức gửi hồ sơ:

– Bản cứng: nhóm tham dự gửi thuyết minh về Khoa quản lý để tập hợp và gửi cho phòng KH&CN

– Bản mềm thuyết minh và các sản phẩm: file nén gửi về địa chỉ email: svncst@huce.edu.vn

Cách thức ghi tên file: TÊN VIẾT TẮT CỦA KHOA_NICKNAME NHÓM

Ví dụ: KTQH_CoLAB-HUB, VLXD_VLX,…

C. Thời hạn nộp hồ sơ: Hạn cuối cùng nhận hồ sơ của Ban tổ chức là trước ngày 12/9/2022.

Thuyet-minh-Nuce-InTech-2022