Thông báo về việc xin ý kiến xây dựng tiêu chuẩn

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Thông báo về việc xin ý kiến xây dựng tiêu chuẩn.

Mọi ý kiến đóng góp gửi về phòng Khoa học và Công nghệ – Phòng 309 nhà A1 – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – Số 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời hạn gửi ý kiến góp ý: trước 03/02/2022.

20211222 - Ban thao TCVN 232.1 202x
20211222 - Ban thao TCVN 232.2 202x